^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


เทศบาลตำบลกบินทร์ ยินดีต้อนรับ

หนุมานด่านที่สอง

แหลมทองข้าวโพดเด็ด

ผักกะเฉดชะลูดน้ำ

งามล้ำต้นน้ำบางปะกง

Get Adobe Flash player

User Menu

Login Form

บทความล่าสุด

นาฬิกา

      ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2500 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ ประกาศพระราชฎีกา จัดตั้ง เทศบาลตำบลกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 74 ตอนที่ 16 ความว่า โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งสุขาภิบาลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขึ้นเป็นเทศบาลตำบลกบินทร์เนื่องจากสุขาภิบาลกบินทร์ มีสภาพเหมาะสม ที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล เพื่อให้ราษฎรในท้องถิ่นนั้นได้ปกครองดูแล และทะนุบำรุงท้องถิ่นของตน ตามระบอบเทศบาล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตรา "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2500"โดยให้กำหนดเขตเทศบาลตำบลกบินทร์ไว้ดังนี้คือ

       ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ที่ฝั่งใต้ของปากคลองไผ่เรียบตามฝั่งใต้ของคลองไผ่ไปทาทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะ 750 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 2

       ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงฟากตะวันออกของถนนตลาดใหม่ตรงเขตวัดทุ่งแฝกด้านเหนือ ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3

       ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงฟากเหนือของถนนหน้าที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี ห่างจากโรงฆ่าสัตว์ไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะ 150 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 4 

       ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงฝั่งตะวันตกของแควหนุมาน ตรงเชิงสะพานรถไฟ ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 5

       จากหลักเขตที่ 5 เลียบตามทางรถไฟไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงฝั่งตะวันออกของแควหนุมานซึ่งเป็นหลักเขตที่ 6

       จากหลักเขตที่ 6 เลียบตามฝั่งตะวันออกของแควหนุมาน ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออก จนบรรจบหลักเขตที่ 1 

        นับจากวันนั้น...จนถึงปัจจุบัน เทศบาลตำบลกบินทร์ ได้รับการยกฐานะและการบริหารจัดการบ้านเมืองส่วนท้องถิ่น มาเป็นเวลากว่า 59 ปี จากฐานะสุขาภิบาล ก้าวสู่เทศบาลตำบล การยกระดับฐานะองค์กรเปณียบเสมือนจุดบ่งชี้ของวิวัฒนาการของบ้านเมืองที่ค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกัน

        59 ปีแห่งการพัฒนาท้องถิ่นของคณะผู้บริหารชั้นนำ จากรุ่นสู่รุ่น ต่างมุ่งหมายถักทอสายใยการทำงานเพื่อความเจริญรุดหน้าของบ้านเมือง ด้วยความทุ่มเท แรงกาย แรงใจ แม้ในบางช่วงเวลา ที่ต้องเจอกับอุปสรรคนานัปการ ซึ่งบันทอนการทำงานจนยากจะฟันฝ่า แต่ด้วยความตั้งใจที่แรงกล้าของผู้นำท้องถิ่นทุกท่าน ได้แปรเปลี่ยนอุปสรรคขวากหนามเหล่านั้นให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมือง

        สำนักงานเทศบาลตำบลกบินทร์ ตั้งอยู่ ณ ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี บนเนื้อที่การปกครอง 4.48 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้

        ทิศเหนือ ติดต่อกับหมู่ 6 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี

        ทิศใต้   ติดต่อกับหมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี

        ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี

        ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี

                                               ตราสัญลักษณ์เทศบาล

เทศบาลตำบลกบินทร์ ใช้ภาพสัญลักษณ์ซึ่งแสดงถึงความสะดวกในการเดินทางและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง ตามความหมายของสัญลักษณ์ ดังนี้

         พระอาทิตย์ หมายถึง ภาคตะวันออก

         ทางรถไฟ   หมายถึง การคมนาคม

         ทุ่งนา พืชสวน ไร่นา หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์

          แม่น้ำ หมายถึง ต้นแม่น้ำ หรือต้นกำเนิดแม่น้ำบางปะกง

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลกบินทร์

DSC 6782

 

นายรังสรรค์ บุตรเนียร

ปลัดเทศบาลตำบลกบินทร์

 

 DSC 6613

นายภานุวัฒน์ สร้อยโท

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าชม

2943512
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2146
1571
6697
2931429
16918
121788
2943512

Your IP: 35.172.233.215
2020-08-14 17:58