หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

 
 

อุทยานแห่งชาติทับลาน

น้ำตกเหวนรก

วัดแก้วพิจิตร

พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์
เทศบาลตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
1
2
3
4
5
 
สภาพทั่วไป
 

ภูมิประเทศ
  เทศบาลตำบลกบินทร์มีแควธรรมชาติ
2 สายไหลผ่าน คือ ทางด้านเหนือ มีแควหนุมาน ซึ่งมีต้นน้ำอยู่เทือกเขา ในเขตอำเภอนาดีและอำเภอกบินทร์บุรี ทางด้านตอนใต้มีแควพระปรงซึ่ง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาแถว จังหวัดจันทรบุรี
 
ภูมิอากาศ
  เนื่องจากพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรีเป็น พื้นที่ราบลุ่ม ป่า และภูเขาทำให้สภาพ อากาศในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด ฤดูหนาวอากาศจะหนาวจัด แต่เป็นช่วงระยะเวลาสั้น
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
  ประเพณี
 
ประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
 
ประเพณีสงกรานต์
 
ประเพณีลอยกระทง
 
ไฟฟ้าในตำบล
  ไฟฟ้าปัจจุบันการให้บริการกระแสไฟฟ้า
ในเขตเทศบาลตำบลกบินทร์ดำเนินการ
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกบินทร์บุรี
สามารถให้บริการเต็มพื้นที่ ในเขต
เทศบาลมีไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 813 จุด ครอบคลุมถนน จำนวน 35 สาย
 
ประปาในตำบล
  การประปาในปัจจุบันการให้บริการ
น้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลกบินทร์ ดำเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาค
อำเภอกบินทร์บุรี จำนวน 1 แห่ง
น้ำประปาที่ผลิต 5,840 ลบ.ม/วัน สามารถให้บริการน้ำประปาแก่ ประชาชนในเขตเทศบาลได้เต็มพื้นที่
 
การสื่อสารในตำบล
 
โทรศัพท์ส่วนบุคคล 1,050 เลขหมาย
 
โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 22 เลขหมาย
 
มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขกบินทร์บุรี
 
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 

การนับถือศาสนา
 
นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 90
 
นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.5
 
นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.5

มีวัด จำนวน 2 แห่ง
 
วัดใหม่ท่าพาณิชย์
 
วัดพระยาทำ
 
มูลนิธิสัจจพุทธธรรมกบินทร์บุรี
จำนวน 1 แห่ง
 
การศึกษาในตำบล
 

โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดเทศบาล
ตำบลกบินทร์ จำนวน 2 แห่ง
 
โรงเรียนเทศบาล 1 (กบินทร์ราษฎรอำรุง)
 
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหม่ท่าพาณิชย์)

โรงเรียนประถมศึกษาของเอกชน จำนวน 3 แห่ง
 
โรงเรียนกบินทร์จริยาคม โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร
 
โรงเรียนเจียหมิน

โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลกบินทร์ จำนวน 2 แห่ง
 
โรงเรียนเทศบาล 1 (กบินทร์ราษฎรอำรุง) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหม่ท่าพาณิชย์)

โรงเรียนมัธยมศึกษาของเอกชน จำนวน 3 แห่ง
 
โรงเรียนกบินทร์จริยาคม โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร
 
โรงเรียนเจียหมิน

ระดับ ปวช. ปวส. มี 1 แห่ง คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี
 
การคมนาคม
 

การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลตำบล
กบินทร์มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวก
ทั้งทางรถยนต์และ ทางรถไฟ ทางรถยนต์ สามารถติดต่อกับภาคตะวันตก ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและกรุงเทพมหานคร โดยเส้นทาง
สายสุวรรณศรและเดินทางโดยรถไฟสาย
กรุงเทพ – อรัญประเทศ

รถยนต์ สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้ 8 สาย ดังนี้
 
สายกรุงเทพฯ – อรัญประเทศ สายสระบุรี – จันทบุรี
 
สายนครราชสีมา – ระยอง สายอุบลราชธานี – ระยอง
 
สายนครราชสีมา – ชลบุรี สายหนองคาย – ระยอง
 
สายนครราชสีมา - จันทบุรี สายฉะเชิงเทรา – อรัญประเทศ

รถไฟ สามารถเดินทางโดยรถไฟได้ ดังนี้
 
สายกรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา – ปราจีนบุรี – กบินทร์บุรี วันละ 4 ขบวน
 
สายกรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา – ปราจีนบุรี – กบินทร์บุรี - อรัญประเทศ วันละ 4 ขบวน

ถนน ในเขตเทศบาลตำบลกบินทร์ มีถนนทั้งหมด 35 สายมีความยาว15.226ก.ม. และซอยภายในเขตเทศบาลมี 10 ซอย ความยาว 2.397ก.ม.แยกเป็นถนนและซอยคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 6.008 ก.ม. ซอยราดยางแอสฟัลท์ยาว 6.623 ก.ม. ถนนและซอยดินลูกรัง ยาว 2.595 ก.ม.
 
การสาธารณสุขในตำบล
แหล่งน้ำ
 
ศูนย์แพทย์ชุมชน ทต.กบินทร์บุรี
จำนวน 1 แห่ง
 
คลินิคเอกชน จำนวน 1 แห่ง
 
สาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 แห่ง
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
แควน้ำธรรมชาติ จำนวน 2 แห่ง
 
(แควหนุมาน และ แควพระปรง)

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ระบบน้ำประปา
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 

การพาณิชยกรรมและบริการ
 
สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง
 
ตลาดสด จำนวน 3 แห่ง
 
ร้านค้าทั่วไป จำนวน 392 แห่ง
 
เซเว่นอีเลฟเว่น จำนวน 1 แห่ง
 
Big C Mini จำนวน 1 แห่ง

สถานประกอบเทศพาณิชย์
 
สถานธนานุบาล จำนวน 1 แห่ง
 
โรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 แห่ง

สถานประกอบการด้านบริการ
 
โรงแรม จำนวน 4 แห่ง
 
ธนาคาร จำนวน 3 แห่ง
 
สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข จำนวน 81 แห่ง
 
การรวมกลุ่มของประชาชน
 
 
สนามกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 2 แห่ง
 
สนามฟุตบอล จำนวน 2 แห่ง
 
สนามบาสเก็ตบอล จำนวน 1 แห่ง
 
สนามตะกร้อ จำนวน 1 แห่ง
 
สนามเด็กเล่น จำนวน 2 แห่ง
 
สวนสาธารณะ จำนวน 3 แห่ง
 
โรงยิมเนเซียม จำนวน 1 แห่ง
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 037-452-581
เทศบาลตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี โทร : 037-452-581
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลกบินทร์
จำนวนผู้เข้าชม 269,961 เริ่มนับ 9 ก.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10