หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลกบินทร์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลกบินทร์
www.kabin.go.th
 
 
  News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.กบินทร์ อ.กบินทร์ จ.ปราจีนบรี ค่ะ
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบล
 
กบินทร์บุรี เป็นชื่อเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่ในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ชื่อเมืองกบินทร์บุรีนั้น เขียนแตกต่าง กันออกไปหลายอย่าง เช่น "กระบิลบุรี"
"กระบินทร์บุรี" ซึ่งต่างก็มีความหมายว่า เมืองแห่งพญาวานร อันสอดคล้องกับ ชื่อเดิมคือ ด่านหนุมาน นั่นเอง ซึ่งมีการ
กล่าวขานต่อกันมาเนิ่นนาน นับแต่อดีตกาล ถึงเหตุที่เรียกว่าด่านหนุมานนั้น มีเรื่องเล่าสืบกันมาว่า ตามนิยายในเรื่อง
รามเกียรติ์ พระราม พระลักษณ์ และนางสีดา เดินดงมาจาศีล ถือบวชอยู่ที่ดงพระราม (บริเวณที่ตั้งค่ายจักรพงษ์ มทบ.12 ปัจจุบัน) ต่อมา เมื่อรบกับทศกัณฐ์ ได้หนุมานเป็นทหารเอก จึงแต่งตั้งให้หนุมานเป็นนายด่านเฝ้าคอยระวังเหตุการณ์ข้าศึกที่จะลักลอบยกกองทัพมาทางด้านนี้ เดิมทีนั้น กบินทร์บุรี ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านหนุมานใกล้หนองน้ำใหญ่เรียกว่า "หนองหนุมาน" ห่างจาก ที่ตั้งปัจจุบันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 7 กิโลเมตร ซึ่งเคยเป็น ที่อยู่อาศัยของฝูงลิงจำนวนมาก มีลิงใหญ่เป็นหัวหน้าตัวสีขาว ผิดแปลก ไปจากลิงอื่น ไม่มีชาวบ้านมารบกวน เพราะถือว่าเป็นลิงเจ้า และด้วยความ เชื่อถือ จึงพากันตั้งศาลเจ้าขึ้นเป็นที่คารพสักการะ เรียกว่า "ศาลเจ้าพ่อหนุมาน" ต่อมาเนื่องจาก พื้นที่เดิมกันดารน้ำ และไม่สะดวกต่อการคมนาคม จึงย้ายมาตั้งเมืองใหม่ที่บนปากน้ำ เมื่อปี พศ. 2449
ซึ่งเป็นที่บรรจบกันระหว่าง "แควหนุมาน" กับ "แควพระปรง" กลายเป็นแม่น้ำปราจีนบุรี ต้นกำเนิด แห่งเเม่น้ำบางปะกง จึงสามารถจัดระบบคมนาคมทางน้ำที่สะดวกสบาย มีชัยภูมิที่เอื้ออำนวยต่อการควบคุม และการตรวจภาษี ส่วนหมู่บ้านหนุมาน ที่ตั้งเมืองเดิมยุบเป็นตำบล ซึ่งก็คือ ตำบลเมืองเก่าในปัจจุบัน
วิถีชนดั้งเดิม ของชาวกบินทร์บุรี เป็นดินแดนสามแยกแม่น้ำ สมัยเก่าก่อนได้ชื่อว่า เป็นเมืองในน้ำมีปลาในนา
มีข้าว เป็นเมืองคู่ข้าวอู่น้ำ อาณาประชาราษฎร์ดำรงชีพอยู่ด้วยวิถีชีวิตอันเรียบง่าย เส้นทางคมนาคม สัญจรมีเพียงทางลูกรัง ทางเกวียน การเดินทางไกล อาศัยรถไฟ และรถโดยสารสาธารณะที่มีอยู่จำนวนนับคันได้ วิถีทำกินของ ชาวบ้านส่วนมากยึดถือการเกษตรกรรมและอาชีพพื้นบ้านเพื่อ หาเลี้ยงชีพ พืชพันธุ์ธัญญาหารที่เป็นผลผลิตหลักของชาวกบินทร์ ในสมัยก่อนคือ ข้าว และพืชไร่ จำพวกมันสาปะหลัง บ้างก็ยังชีพด้วยการออกเรือประมงหากุ้ง หอย ปู ปลา ที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ใน แม่น้ำบางปะกง สายน้ำหลักที่หล่อเลี้ยงชาวกบินทร์บุรีมาช้านาน หรือหากเป็นผู้ที่พอจะมีฐาน โดยเฉพาะชาวไทยชื้อสายจีนในตลาด จะทำอาชีพ "ตกข้าว" เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งก็คือ การเอาเงินให้ชาวนา ไปทำนา เมื่อชาวนาได้ข้าวก็จะเอาข้าวมาใช้คืนแทนเงินสด
 
ประวัติหน่วยงาน
 
เทศบาลตำบลกบินทร์ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2500 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 74) ตอนที่ 16 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2500 ถึงปัจจุบันนับจากวันนั้น จนถึงปัจจุบัน เทศบาลตำบลกบินทร์ ได้รับการยกฐานะ และการบริหารจัดการบ้านเมืองส่วนท้องถิ่น มาเป็นเวลากว่า 59 ปี จากฐานะสุขาภิบาล ก้าวสู่เทศบาลตำบล
 
ตราสัญลักษณ์
   
เทศบาลตำบลกบินทร์ ใช้ภาพสัญลักษณ์ซึ่งแสดงถึง
ความสะดวกในการเดินทาง และความอุดมสมบูรณ์ของ
บ้านเมือง ตามความหมายของสัญลักษณ์ ดังนี้
  พระอาทิตย์ หมายถึง ภาคตะวันออก
  ทางรถไฟ หมายถึง การคมนาคม
  ทุ่งนา พืชสวน ไร่นา หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์
  แม่น้ำ หมายถึง ต้นแม่น้ำ หรือต้นกำเนิดแม่น้ำบางปะกง
 
ที่ตั้ง
 
สำนักงานเทศบาลตำบลกบินทร์ ตั้งอยู่เลขที่ 425
ถนนเจ้าสำอางค์ ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25110 มีเนื้อที่ประมาณ
4.48 ตารางกิโลเมตร
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ที่ 1 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ที่ 9 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 15 วังห้าง ตำบลเมืองเก่า
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 11 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
 
หมู่ที่ 1 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี
หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3
และหมู่ที่ 11
ตำบลกบินทร์
อำเภอกบินทร์บุรี
ชุมชนตลาดเก่า
ชุมชนรุ่งนภา
ชุมชนตลาดใหม่
ชุมชนคลองแฟบ
ชุมชนเจ้าสำอางค์
ชุมชนโรงสี-ไปรษณีย์
ชุมชนท่าหิน
หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 13
และหมู่ที่ 15 วังห้าง
ตำบลเมืองเก่า
หมู่ที่ 9 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
บริการประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
วิสัยทัศน์ ทต.กบินทร์
“เทศบาลกบินทร์เมืองน่าอยู่
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต”
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 037-452581
เทศบาลตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
โทรศัพท์ : 037-452581 โทรสาร : 037-452581  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลกบินทร์  
จำนวนผู้เข้าชม 5,303,558 เริ่มนับ 16 ธ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10