หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลกบินทร์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกบินทร์
ศูนย์รวมจิตใจของชาวกบินทร์
การศึกษาในตำบลกบินทร์
มูลนิธิสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทย
เทศบาลตำบลกบินทร์
www.kabin.go.th
1
2
3
4
5
 
 
  News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.กบินทร์ อ.กบินทร์ จ.ปราจีนบรี ค่ะ
 
 
นายรังสรรค์ บุตรเนียร
นายกเทศมนตรีตำบลกบินทร์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
เทศบาลตำบลกบินทร์
 
เทศบาลตำบลกบินทร์ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
บริการประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
นายภานุวัฒน์ สร้อยโท
ปลัดเทศบาลตำบลกบินทร์
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลกบินทร์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ป [ 5 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
รับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกบินทร์ [ 18 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 101 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจ [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 143 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจ [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 139 
ประกาศเทศบาลตำบลกบินทร์ เรื่อง ให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ โดยไม่ต้องดำเนินการด้วยวิธี [ 28 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 141 
ประกาศเทศบาลตำบลกบินทร์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 125 
อวยพรปีใหม่ จาก นายกเทศมนตรี [ 25 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 151 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 5) [ 7 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 269 
กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2562 [ 20 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 240 
แบบสอบถามความคิดเห็น การบริการที่ท่านได้รับ [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 263 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 4) [ 28 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 215 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3 ) [ 18 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 232 
การประกาศร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลิอกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกบินทร์ [ 18 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 227 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล กรณีที่ [ 28 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 279 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) [ 1 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 222 
   
 
   
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
     
 
 
การชำระภาษี
 
การจัดการ
องค์ความรู้ KM
 
แผนที่ดาวเทียม
 
สายตรงปลัด
โทร 037-452581
 
 
     
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ ทต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลกบินทร์ เรื่อง การชี้แจงสอบถามรายละเอียดประกวดราคาจ้างก่อสร้างโค [ 28 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศ เทศบาลตำบลกบินทร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 65 
 
ประกาศเทศบาลตำบลกบินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคล [ 13 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 52 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 29 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย ระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ ในรูปแบบแผ่นซีดี กศ. มท 0816.4/ว1161 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1207  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1206  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว1202  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย กสว. มท 0820.2/ว1201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด (เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน) (รูปแบบออนไลน์) กสว. มท 0820.3/ว1200 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR Code]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1194  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจักการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1190  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 กศ. มท 0816.3/ว1191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รายงานภาพรวมผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.6/ว1166  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0810.6/ว1184  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีกรจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1181  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1182  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1176  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1160 [กำหนดการ]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ติดตามทวงถามการตอบแบบสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1163 [เอกสารแนบ]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในแบบ ก.002 และ กสศ.06 กศ. มท 0816.2/ว1174  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564) สน.คท. มท 0808.5/ว1167 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
สรุปรายงานความคืบหน้าการสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว1173  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1156 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1172  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3237  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
 
ปจ 0017.2/ว2222  เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ปจ 0017.2/ว2221 เรื่อง ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2566 - 2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ปจ 0017.3/ว 2202 เรื่อง งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
ปจ 0017.3/ว 2098  เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings  [ 2 มิ.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 2090  เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ แนบ1 ]  [ 1 มิ.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 2091 เรื่อง ขอขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 [ แนบ1 ]  [ 1 มิ.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 2062 เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 [ แนบ1 ]  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 2036 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2564 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 116  เรื่อง ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี  [ 25 พ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 1989  เรื่อง เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ปี พ.ศ. 2564 - 2565  [ 25 พ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 1921  เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำเดือน เมษายน 2564  [ 19 พ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 1917 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings [ แนบ1 ]  [ 19 พ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 1915  เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2564 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 19 พ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 1881 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) ประกาศ [ แนบ1 ]  [ 18 พ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 1878  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ แนบ1 ]  [ 18 พ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 1842 เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ แนบ1 ]  [ 14 พ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 1790 เรื่อง คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 5/2564 [ แนบ1 ]  [ 7 พ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 1775 เรื่อง ขอความร่วมมือในการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2564  [ 6 พ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 1749 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22) ประกาศ [ แนบ1 ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 1710, ว 1711   เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล [ แนบ1 ]  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
 
อบต.นาดี [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.โคกมะกอก โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.สระประชารัฐ วางท่อระบายน้ำ [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.บ้านสร้าง ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้ [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.บางแตน โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
ทต.บ้านสร้าง วันนี้ (วันที่ 8 มิถุนายน 2564) เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพร เข็มทอง นายกเทศมนตร [ 8 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
ทต.บ้านสร้าง ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการท้องถิ่นหร [ 8 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
ทต.โคกมะกอก การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2 [ 8 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
ทต.โคกมะกอก ประชุมประจำเดือนเทศบาลตำบลโคกมะกอก [ 7 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
ทต.โคกมะกอก โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covID-19) [ 7 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
ทต.บ้านสร้าง แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง [ 7 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
ทต.บ้านสร้าง คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา ๗๓ วร [ 7 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
ทต.บ้านสร้าง คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืนตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัต [ 7 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.บางแตน การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลงบนตัวบุคคลหรือสถานที่ เพื่อทำลายเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อที่เ [ 4 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
อบต.บางแตน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง [ 4 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 28 
อบต.บางแตน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
 


ทต.นาดี จ้างเหมารถสองแถวขนาด 4 สูบ 110 แรงม้า 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6 เส้น หมายเล [ 11 มิ.ย. 2564 ]ทต.นาดี ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สปช. ในเขตเทศบาลตำบลนาดี (โรงเรียนชุม [ 11 มิ.ย. 2564 ]ทต.นาดี ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สปช.ในเขตเทศบาลตำบลนาดี (อยู่ในโรงเ [ 11 มิ.ย. 2564 ]ทต.นาดี ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี ประเภทนมกล่อง ยู.เอช.ที. [ 11 มิ.ย. 2564 ]ทต.นาดี ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาดี ประเภทนมกล่อง ยู.เอช [ 11 มิ.ย. 2564 ]ทต.บ้านสร้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ทต.บ้านสร้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ทต.โคกมะกอก จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.สระประชารัฐ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 128 [ 10 มิ.ย. 2564 ]ทต.นาดี จ้างเหมาซ่อมแซมรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. เดิมที่ชำรุดเสียหาย บริเวณบ้านนานชัยพร ท [ 10 มิ.ย. 2564 ]ทต.โคกมะกอก จ้างซ่อมรถยนต์ของเทศบาลหมายเลขทะเบียน กข.4124 ปราจีนบุรี เป็นเงิน 16,430 บาท โดย [ 9 มิ.ย. 2564 ]อบต.นาดี ซื้อวัสดุในการซ่อมแซม/ปรับปรุง บ้านพักอาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]ทต.บ้านสร้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]ทต.บ้านสร้าง ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]ทต.บ้านสร้าง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]ทต.บ้านสร้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]ทต.นาดี จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานผู้ช่วยครู (ครูผู้สอน) วิชาคณิตศาสตร์ และการปฏิบัติงานด้านอ [ 4 มิ.ย. 2564 ]ทต.กบินทร์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]อบต.บางแตน ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์สำหรับรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ยี่ห้ออีซูซุ ทะเ [ 2 มิ.ย. 2564 ]ทต.โคกมะกอก ซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน 8,975 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]ทต.โคกมะกอก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นเงิน 24,550 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]

 
 
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
กระดานสนทนา
 
   
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด้อม) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 25 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) จำนว 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2563 ]จ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่าย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน 81-0789 (กู้ภัย 6 ) รหัสพัสดุ 004 40 00 [ 5 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2563 ]จ้างจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกบินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2563 ]ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 260 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจา [ 22 ต.ค. 2563 ]

 
 
   
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 38  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ธ.ค. 2563)    อ่าน 121  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-

วัดท่าพาณิชย์
 
 
     
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
 
ประมวลผล
การสำรวจ
 
     
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 037-452581
เทศบาลตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
โทรศัพท์ : 037-452581 โทรสาร : 037-452581  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลกบินทร์  
จำนวนผู้เข้าชม 1,128,518 เริ่มนับ 16 ธ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
 
เทศบาลตำบลกบินทร์