หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลกบินทร์
www.kabin.go.th
 
 
  News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.กบินทร์ อ.กบินทร์ จ.ปราจีนบรี ค่ะ
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
   
  วิสัยทัศน์ ทต.กบินทร์
  “เทศบาลกบินทร์เมืองน่าอยู่
  มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต”

 
 
พันธกิจ
 
    ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการมีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น แก่ประชาชน
    ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ ให้เทศบาลเป็นแหล่งเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน
    ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
    พัฒนาและส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณะและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง
    ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส
    ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และนันทนากีฬาการ
    ส่งเสริมการอนามัยพื้นฐาน และการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
    พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่
    ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    พัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะและสถานที่สาธารณะให้สวยงาม
    ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
    ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและการพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารพัฒนาเทศบาล
    พัฒนาการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
    พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ
    พัฒนาระบบทางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน
 
 
ยุทธศาสตร์
 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมีบริการขั้นพื้นฐานที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ดี
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
 
การชำระภาษี
 
สายตรงปลัด
โทร 037-452581
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
บริการประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 037-452581
เทศบาลตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
โทรศัพท์ : 037-452581 โทรสาร : 037-452581  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลกบินทร์  
จำนวนผู้เข้าชม 2,099,065 เริ่มนับ 16 ธ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10