หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

 
 

อุทยานแห่งชาติทับลาน

น้ำตกเหวนรก

วัดแก้วพิจิตร

พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์
เทศบาลตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
" เทศบาลกบินทร์เมืองน่าอยู่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต "
 
 
 
  ด้านการบริการขั้นพื้นฐานที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ดี
  ด้านการพัฒนาคมและชุมชมให้เข้มแข็ง
  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
         
   
กลยุทธ์

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนและซอย ให้สะอาด สะดวก และร่มรื่นสวยงาม
     
ก่อสร้างระบบระบายน้ำและเขื่อนป้องกันตลิ่ง
     
ปรับปรุง ซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
     
สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     
แก้ไขปัญหา รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้น่าอยู่และสวยงาม
     
ป้องกัน รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
     
ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
     
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
     
ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา ศีลธรรม คุณธรรมแก่นักเรียน และประชาชน
     
ส่งเสริม สนับสนุน การนันทนาการ เพื่อประชาชน เยาวชน และผู้สูงอายุ
     
ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
     
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
     
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของเทศบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน
     
ส่งเสริมความรู้ความสามารถและคุณธรรมให้แก่บุคลากรของเทศบาล
     
ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล
     
ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 037-452-581
เทศบาลตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี โทร : 037-452-581
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลกบินทร์
จำนวนผู้เข้าชม 270,292 เริ่มนับ 9 ก.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10